فریزدرایرها: تکنولوژی و کاربردهای حیاتی در علوم پزشکی

مقدمه: فریزدرایرها، دستگاه‌هایی هستند که برای خشک کردن مواد زیستی و دارویی بدون آسیب رساندن به ساختار آنها به کار می‌روند. این دستگاه‌ها با استفاده از فرآیند انجماد و سپس خشک کردن در فشار پایین، امکان حفظ خصوصیات اصلی مواد را فراهم می‌کنند. تکنولوژی تک استیج یکی از نوآوری‌های مهم در این زمینه است که […]

فریزدرایرها: تکنولوژی و کاربردهای حیاتی در علوم پزشکی بیشتر بخوانید »